| In English

Domännamn dedikerad till Greta Garbo och det vi kallar kvalitet och stil - Oförglömliga Greta Garbo (1905-1990) är kanske den största kändisen och stjärnan som Sverige och övriga världen skådat. Avundad av miljoner människor för sin skönhet och skådespelartalang, beslöjad och hemlighetsfull så att hennes blick inte avslöjade mer än vad betraktaren kunde se. Med utsökt stil, integritet, hållning, självkännedom och timing, visste hon precis hur hon skulle göra en entré och lämna samma värld trots alla möjligheter i den.

Bli bättre via email med nätterapi och mejlterapi!

Tidningen Metro har nyligen uppmärksammat att hela 93 procent av personer som lider av ångest eller depression blir bättre med terapi som ges över nätet. Det visar en utvärdering av professionell psykologhjälp via e-mejl som universitetet i Linköping låtit göra. Nätterapin har därmed blivit ett komplement till vanlig vård och mejlterapin har börjat sprida sig över hela landet. I Uppsala har man sett goda resultat för att lindra t ex tinnitusbesvär. På Karolinska sjukhuset har liknande metoder använts mot paniksyndrom. I Norrbotten behandlas stress, ångest och depression över nätet. Den popularitet som nu också följer av att hundratusentals vanliga människor i Väst Europa, varje år surfar in på eliazon web sites för att ta del av nya och spännande synpunkter, behandlingsmetoder och synsätt inom många områden (psykologi- och psykologisk hälsa, skönhet, åldrande, talang och begåvning, föräldraskap, arbetsmiljö, ledarskap, marknadsföring m.m.), väcker givetvis respekt, förtroende och högaktning hos dem som förstår kompetens- och svårighetsgraden i verksamheten, men även avståndstagande, avund och kritik från några. Intresset för nätterapi, mejlterapi, mailterapi, emailterapi, terapi över nätet, psykologi och psykologiska frågeställningar är stort i hela Väst-Europa just nu, vilket bidrar till och drar upp populariteten för eliazon web sites. eliazon web sites har ambitionen, kompetensen och den trosvisshet som behövs för att ligga i framkanten på denna utveckling. Populariteten och föredömligheten blir i viss grad förpliktande, men är framför allt inspirerande och mycket glädjande.

Leg. psykolog/socionom eliazon (Qilin Psykologkonsult) besvarar här dina psykologiska frågor! Fyll nogsamt i uppgifterna i formuläret nedan (*= obligatoriska uppgifter) och du har ditt mejlsvar från oss inom 14 dagar. Tänk på att desto mer uttömmande information som du lämnar desto bättre råd kan vi ge till dig! Vi arbetar under tystnadsplikt och din diskretion är givetvis garanterad!

* Rubrik: Kön: Man Kvinna   

* Utförlig beskrivning av bakgrund och problemområde:
* Efternamn: * Förnamn: Födelseplats:
Egna barn: Yrke/sysselsättning: Utbildning:
Arbetsgivare: Branch: Arbetsort:
* Personnummer: * Telefon: * Postadress: * Land:
* E-mail: Partner: Partners yrke:
Mor: Far: Succession: Syskon:
Beskrivning av yrkeserfarenhet, anställningar, yrkesutbildning, nuvarande befattning och arbetsuppgifter, intressen, yrkesmässiga förmågor, talanger och intressen:
Beskrivning av fritid, hobbies, intressen och talanger:
Ytterligare information nödvändig för förståelse av problemställningen:

Vid ytterligare kontaktbehov föredrar jag:
Telefonkontakt Personligt besök Informationsutbyte via e-mail   

Perfume Haute Couture.Com - Perfume and Fragrance for women

Du hittar ytterligare information om psykologisk rådgivning över Internet här: metanoia.org, Vad gör en psykolog?, Psykologiska skrifter, ASCA, APA, Psykologisk hälsa, Psykologi och vetenskap. Marknadsföring Internet, Skönhet, psykologi och ålder.
Lämna gärna bidrag till The Qilin Psychology Fund här: Qilinfonden.


eliazon - online store Denna webbplats WWW.EUROON.COM utgör en del av eliazon web sites. Några nyckelord som beskriver våra verksamhetsområden har här varit: mail terapi, nätterapi, mejlterapi, mailterapi, emailterapi, terapi över nätet, terapi via Internet, bli bättre terapi, bättre via email, psykolog, fråga privat psykolog, psykologiska frågor, privata psykologer, barnpsykolog, min psykolog, konsulter i psykologi, psykologiska råd, råd, psykologisk rådgivning, fråga psykologen om panik, ångest, depression, panikattack, svettningar, hjärtklappning, oro, osäkerhet, rädsla, fobier, psykologi- och psykologisk hälsa, skönhet, åldrande, talang och begåvning, föräldraskap, arbetsmiljö, ledarskap, marknadsföring, psykologi- och psykologisk hälsa, skönhet, åldrande, talang och begåvning, föräldraskap, arbetsmiljö och ledarskap. Du är välkommen att kontakta oss!

KÄNDIS?
Läs ny artikel om talang, berömmelse och kändisskap här: Känd is att gå på.
psykolog
eliazon

Hemsida | Kontakta oss | Arvode | Ledarskap | Terapi | Domännamn | Om oss| In English Vogue, 1947
Vogue, 1947
Rawlings, John
Buy this Art Print at AllPosters.com